메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

Danh sách nhận học bổng KF-Samsung

  • 등록일 2015.02.12
Từ tháng 12/2014 đến tháng 1/2015, Văn phòng KF tại Hà Nội đã phối hợp cùng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tiến hành trao 368 suất học bổng KF-Samsung với tổng trị giá 58,600 đô la Mỹ đến các học sinh, sinh viên Việt Nam.
Xin chúc mừng chủ nhân các suất học bổng trong danh sách, chúc các bạn sẽ luôn nỗ lực trong quá trình học tập của mình.